Looking for the latest data? Try OEC Pro

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин

Looking to buy or sell Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин? List your company on Macro Market.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин дээд экспортлогчид Герман ($2.38 тэрбум), Итали ($2.3 тэрбум), Хятад улс ($2.08 тэрбум), Япон ($608 сая) болон АНУ-ын ($530 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.8 тэрбум), Хятад улс ($1.11 тэрбум), Герман ($934 сая), Франц ($455 сая) болон Канад ($420 сая) байдаг.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин нь ашигт малтмал, шил, EBONITE, сийлбэр гэж нэрлэдэг.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин Trade

More on Мэргэжлийн үйлдвэрийн суурь машин from our other sites