Looking for the latest data? Try OEC Pro

Орлуулсан хэрэгсэл эд анги

Looking to buy or sell Орлуулсан хэрэгсэл эд анги? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Орлуулсан хэрэгсэл эд анги? List your company on Macro Market.

Орлуулсан хэрэгсэл эд анги дээд экспортлогчид Герман ($5.87 тэрбум), Хятад улс ($4.71 тэрбум), Япон ($3.04 тэрбум), АНУ-ын ($2.71 тэрбум) болон Өмнөд Солонгос ($1.85 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($4.6 тэрбум), Герман ($3.27 тэрбум), Хятад улс ($2.56 тэрбум), Мексик ($1.39 тэрбум) болон Франц ($1.2 тэрбум) байдаг.

Орлуулсан хэрэгсэл эд анги нь зөвлөгөө, ир, гар, эрчим хүч, машин, хутга, огтлох ир, карбидын гэж нэрлэдэг.

Орлуулсан хэрэгсэл эд анги нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Орлуулсан хэрэгсэл эд анги Trade

More on Орлуулсан хэрэгсэл эд анги from our other sites