Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Гахай, төмөр? List your company on Macro Market.

Гахай, төмөр дээд экспортлогчид ОХУ- ($1.63 тэрбум), Украйн ($779 сая), Бразил ($684 сая), Өмнөд Африк ($156 сая) болон Индонез ($94.1 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.86 тэрбум), Итали ($511 сая), Турк ($314 сая), Герман ($177 сая) болон Нидерланд ($119 сая) байдаг.

Гахай, төмөр нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Гахай, төмөр Trade

More on Гахай, төмөр from our other sites