Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Шаазангийн? List your company on Macro Market.

Шаазангийн дээд экспортлогчид Хятад улс ($3 тэрбум), Герман ($282 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($113 сая), Франц ($95.6 сая) болон Индонез ($78.7 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($719 сая), Герман ($289 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($225 сая), Итали ($173 сая) болон Франц ($154 сая) байдаг.

Шаазангийн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Шаазангийн Trade

More on Шаазангийн from our other sites