Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Малгай? List your company on Macro Market.

Малгай дээд экспортлогчид Хятад улс ($16.9 сая), Португал ($12.6 сая), Эквадор ($7.81 сая), Болив ($7.81 сая) болон Чех улс ($4.76 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($14.1 сая), Мексик ($10.5 сая), Итали ($8.88 сая), Япон ($2.48 сая) болон Австрали ($2.05 сая) байдаг.

Малгай нь бүчтэй малгай, бүрхүүл гэж нэрлэдэг.

Малгай нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Малгай Trade

More on Малгай from our other sites