Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Дэвтэр? List your company on Macro Market.

Дэвтэр дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.52 тэрбум), Герман ($250 сая), Мексик ($180 сая), Ливан ($176 сая) болон АНУ-ын ($167 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.04 тэрбум), Герман ($305 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($304 сая), Франц ($208 сая) болон Канад ($159 сая) байдаг.

Дэвтэр нь нягтлан бодох бүртгэлийн ном, бүртгэл, хүлээн авсан ном, бичиг Сансрын зураг, санамж бичиг, тэмдэглэл, цомог, хавтас, файл углааш, хэлбэр, бичгийн хэрэгсэл, цаас, углааш гэж нэрлэдэг.

Дэвтэр нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Дэвтэр Trade

More on Дэвтэр from our other sites