Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Эд баримт бичиг? List your company on Macro Market.

Эд баримт бичиг дээд экспортлогчид АНУ-ын ($569 сая), Герман ($316 сая), Франц ($132 сая), Польш ($77.3 сая) болон Итали ($71.6 сая) юм. Шилдэг импортлогч Мексик ($386 сая), Канад ($177 сая), Нидерланд ($102 сая), АНУ-ын ($95.5 сая) болон Бельги ($85.8 сая) байдаг.

Эд баримт бичиг нь crinkled, crepepd, Kraft гэж нэрлэдэг.

Эд баримт бичиг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Эд баримт бичиг Trade

More on Эд баримт бичиг from our other sites