Looking for the latest data? Try OEC Pro

Вудс ба давирхайн Химийн

Looking to buy or sell Вудс ба давирхайн Химийн? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Вудс ба давирхайн Химийн? List your company on Macro Market.

Вудс ба давирхайн Химийн дээд экспортлогчид АНУ-ын ($135 сая), Швед ($33.4 сая), Франц ($15.8 сая), ОХУ- ($14.6 сая) болон Герман ($13.3 сая) юм. Шилдэг импортлогч Финлянд ($60.6 сая), Швед ($40.9 сая), Япон ($31.4 сая), Франц ($21.9 сая) болон АНУ-ын ($17.7 сая) байдаг.

Вудс ба давирхайн Химийн нь Газрын тос, шүлтлэг, давирхай гэж нэрлэдэг.

Вудс ба давирхайн Химийн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Вудс ба давирхайн Химийн Trade

More on Вудс ба давирхайн Химийн from our other sites