Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.92 тэрбум), АНУ-ын ($1.92 тэрбум), Герман ($1.73 тэрбум), Бельги ($1.2 тэрбум) болон Нэгдсэн Вант Улс ($720 сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($1.09 тэрбум), АНУ-ын ($853 сая), Хятад улс ($786 сая), Энэтхэг улс ($594 сая) болон Франц ($585 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн нь будах, luminophores гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн Trade

More on Төрөл бүрийн Будах бүтээгдэхүүн from our other sites