Looking for the latest data? Try OEC Pro

Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч

Looking to buy or sell Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч? List your company on Macro Market.

Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч дээд экспортлогчид Хятад улс ($2 тэрбум), АНУ-ын ($1.9 тэрбум), Япон ($989 сая), Герман ($830 сая) болон Нидерланд ($604 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($828 сая), Хятад улс ($720 сая), Нидерланд ($670 сая), Мексик ($620 сая) болон Герман ($609 сая) байдаг.

Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч нь винил хлорид, chloroethylene, трихлороэтилиний, tetrachlorethylene гэж нэрлэдэг.

Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч Trade

More on Галогенжүүлсэн нүүрсустөрөгч from our other sites