Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг дээд экспортлогчид Канад ($1.05 тэрбум), АНУ-ын ($207 сая), Швед ($163 сая), Финлянд ($156 сая) болон Шинэ Зеланд ($133 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($972 сая), Өмнөд Солонгос ($204 сая), Герман ($150 сая), Энэтхэг улс ($105 сая) болон Швед ($101 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг Trade

More on Төрөл бүрийн целлюлоз нунтгийг from our other sites