Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Нийлэг резин? List your company on Macro Market.

Нийлэг резин дээд экспортлогчид Сингапур ($10.5 сая), Мексик ($4.59 сая), Аргентин ($155 мянган), Зааны Ясан Эрэг улсын ($30.4 мянган) болон Кени ($9.5 мянган) юм. Шилдэг импортлогч Филиппин ($8.34 сая), Сингапур ($4.1 сая), Аргентин ($1.33 сая), Мексик ($1.3 сая) болон Украйн ($72.6 мянган) байдаг.

Нийлэг резин нь латекс, polybutadiene-стайрин, polychlorobutadiene, бутил, factice, тос гэж нэрлэдэг.

Нийлэг резин нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Нийлэг резин Trade

More on Нийлэг резин from our other sites