Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Какао Масло? List your company on Macro Market.

Какао Масло дээд экспортлогчид Нидерланд ($2.16 тэрбум), Зааны Ясан Эрэг улсын ($1.33 тэрбум), Индонез ($894 сая), Гана улс ($684 сая) болон Герман ($615 сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($1.08 тэрбум), Нидерланд ($881 сая), Бельги ($857 сая), АНУ-ын ($808 сая) болон Франц ($713 сая) байдаг.

Какао Масло нь оо, нойтон, эдгээх гэж нэрлэдэг.

Какао Масло нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Какао Масло Trade

More on Какао Масло from our other sites