Looking for the latest data? Try OEC Pro

Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs

Looking to buy or sell Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs? List your company on Macro Market.

Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs дээд экспортлогчид Энэтхэг улс ($3.4 тэрбум), Канад ($2.96 тэрбум), Эквадор ($1.62 тэрбум), Индонез ($1.57 тэрбум) болон Хятад улс ($1.48 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($6.67 тэрбум), Хятад улс ($2.39 тэрбум), Япон ($1.94 тэрбум), Испани ($1.75 тэрбум) болон Франц ($1.24 тэрбум) байдаг.

Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs нь хавч, хавч, сам хорхой, спорт, дун лавай, далайн амьтан, үелэлийн гэж нэрлэдэг.

Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs Trade

More on Хавч наймаалжин төрлийн болон Molluscs from our other sites